Selger kommunale boliger ved bruk av verditakst

foto
Plan - og utviklingssjef Kjell Andersen i Bindal kommune forsvarer bruk av verditakst og ikke tilstandsrapport ved salg av fire kommunale boliger. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen