Én kommune får fire mil med ny asfalt i sommer

foto
Seksjonsleder for transport og infrastruktur i Nordland Lars Petter Kaski, Bindals ordfører Britt Helstad og samferdselsråd Monika Sande fikk føle tungtrafikken på nært hold under en befaring i Bindal. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen