Thorsens etterfølger følte seg tilsidesatt som sjef