Thorsens etterfølger følte seg tilsidesatt som sjef

foto