Advarer om økning av viltpåkjørsler

Her skjedde viltpåkjørslene i oktober-desember i 2020. Foto: Hjorteviltregisteret