Fiske etter rømt oppdrettslaks ved Viksjøen.

foto