Formannskapet får søknad om flytebrygge i sentrum i fanget