"Fame" gikk på grunn i Brønnøysundet. Video: Jøran Horn

foto