Ønsker å øke Brønnøys inntekt fra kraftlaget med nesten 9 millioner