Søndagens snittpris per kWh er 12,8 øre lavere enn lørdag og 23,08 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen søndag på 65,3 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 5,3 øre lavere enn lørdag og 22,9 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 82,2 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting søndag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 35,5 øre per kWh mellom klokken 9 og 10 på formiddagen og er den laveste i landet.