Ber kommunestyret starte rekrutteringsprosess for ny kommunedirektør

foto