Sp ville høyne ordfø­rers lønn med 0,5 prosent ekstra