Millionutbetalingene fra Havbruksfondet er forsinket

foto