Kommune­direk­tøren: – Interne forhold og spesi­fikke ansatte skal ikke tas i offent­lighet

foto