Politikerne er bekymret over bemanningssituasjonen i barnehagen