Coop har aksep­tert bud, men holder kortene tett til brystet

foto