Nordhus-foreldre vil vise hva skolen betyr for dem