Fylkesmannen mener at elevene i Brønnøy har for få timer