Sist mandag ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemming i Nærøy og Vikna over intensjonsavtalen for sammenslåing av de to kommunene. Det ble et klart ja fra Nærøy, og et like klart nei i Vikna.

Lav valgdeltakelse

67, 85 prosent ønsker sammenslåing i Nærøy, og 31,36 prosent sa nei. I Vikna viste opptellinga av stemmene at de hadde stikk motsatt mening om dette. Der sa 69 prosent nei, og 31 prosent stemte ja. Valgdeltakelsen var på 47,46 prosent i Nærøy, og knappe 50 prosent i Vikna. Lokalisering av sentrum og fordeling av kommunale funksjoner har vært ting som har skapt debatt underveis i prosessen før folkeavstemminga.

Ikke så overrasket

I utgangspunktet var det ønsker om å skape en storkommune Ytre-Namdal bestående av Nærøy, Vikna, Bindal og Leka. De to siste kommunene valgte tidlig å takke nei til å bli en del av storkommunen.

Ordfører Britt Helstad er ikke så overrasket over avstemmingsresultatet.

– Sett fra yttersida tenkte jeg at det kunne bli slik. Grunnen er at alle de store tjenestene blir lagt til Nærøy.

Størst utviklingsmulighet

Hennes personlige mening er at Rørvik burde ha vært administrasjonssenter i den nye storkommunen.

– Jeg må få poengtere at dette er min personlige mening, og det frontet jeg også da Bindal ble invitert inn i denne prosessen. Jeg har bestandig ment og vært klar på at Rørvik burde være administrasjonssenter i Ytre-Namdal. Etter min mening er det størst utviklingsmulighet der, og det er også naturlige kommunikasjoner dit. Hadde Bindal fremdeles vært en del av denne prosessen så hadde det ikke betydd så mye om bindalingene måtte kjøre til Kolvereid eller Rørvik. Stedene ligger ganske nært hverandre, sier Helstad.