De vil gjerne hjelpe, men bør eldre sykepleiere være med?

foto