NINA skal merke opp mot 30 elg og skal finne dem med helikopter