Nærøy: Patrulje på vei til et vogntog som sperret vei ble stanset av et annet vogntog