Første nye kystrute­skip på 18 år ble tatt varmt imot