Fylkes­budsjettet: Tosen­veien og gang- og sykkelvei på Skogmo må vente

foto