Brønnøy vil revurdere praksis etter flere lukkede møter