Fiskeri og havmi­nister overlater til kommunalministeren å svare om retts­sikkerhet i kystsonen