Budsjett­sprekk: Tømmerkai blir nesten dobbelt så dyr