Rødt snur om skolestruktur etter «signaler fra medlemmene»