Hildegunn Nordum forteller sjetteklassingene hva de skal være med på denne dagen med å legge til rette for ea. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Ærfugl­tradi­sjon på timeplanen

For å holde ærfugltradisjonen i hevd, er det viktig å overføre kunnskap fra generasjon til generasjon. Hvert år gjester sjetteklassingene fra Vega Lånan for å lære mer om ærfuglen.