Alle nødetater rykker ut til trafikkulykke i Velfjord

foto