Equinor vil ha en tredjedel av lærlingene fra nord

foto