Sorenskriveren foreslår å legge ned tingrettene i Brønnøy og Alstahaug

foto