Støtter utslippsfri teknologi og lukkede anlegg i sjø