Forelder mener avspasering på BBU er «tankeløs»

foto