Luftambulansetjenesten gjør tiltak mot korona

foto