Dette er Femme av Eide, og hun gikk for 75.000 kroner

foto