På listen over norske kornsorter finnes bare én type bygg som egner seg for dyrking i Troms og Finnmark. Men nå jobber forskerne med å finne kornsorter som kan dyrkes i Nord-Norge og på Grønland og Færøyene, skriver Forskning.no.

Inspirasjon kan de blant annet hente på Island, hvor man de siste 25 årene har økt korndyrkingen og videreforedlet sorter som kan dyrkes på nordlige breddegrader.

- Klima med en forlenget vekstsesong, samt etterspørsel etter lokalt produsert bygg til ølbrygging og matproduksjon, kan også gi nye muligheter for korndyrking i Nord-Norge, sier forsker Sigridur Dalmannsdottir ved NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi til nettstedet.

Islendingene dyrker både bygg og hvete, men i Nord-Norge vil man i første omgang satse på bygg, sier forskeren. I prosjektet lages en dyrkingsveileder for hvordan man best kan lykkes med å dyrke bygg i marginale strøk.  Så langt viser forskningen at det er viktig med tidlig høsting og tidlig såing for å lykkes med korndyrking nordpå.