Tiltalt for å gi feil opplys­ninger til forsik­rings­selskap