Anbefaler at Brønnøy havn får nei til 7 millioner til tømmerkai