Mimmi kunne studere mens hun var i jobb, nå oppmuntres flere til det samme