Stiftelsen bak Newton-rommet frykter kutt i Brønnøy