Dette får kommu­nene på Sør-Helge­land over stats­budsettet

foto