Oppdretterens klage sendes videre til direktoratet

Statsforvalteren i Nordland vil endre vilkårene for SinkabergHansens oppdrettsanlegg i Otervika. Oppdrettsselskapet har klaget og Miljødirektoratet skal foreta en endelig avgjørelse i saken. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen