Næringssjefen ba om 150.000, formannskapet doblet det

foto