Smittesporingen i Brønnøy er i ferd med å knele

foto