Narkotikanettverk med trolig årelange leveranser til Nord-Norge avdekket

foto