Nyferja på Forvik - Tjøtta er tilbake etter teknisk feil

foto