Kommunestyret har følgende saker til behandling torsdag:

PS 24/4 Valg av representanter til Trollfjell Geopark og Trollfjell Friluftsråd i perioden 2023 - 2027

PS 24/5 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret for Nordnorsk Pensjonistskole

PS 24/6 Valg av kommunens representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådsmegleren 2023 - 2027

PS 24/7 2 vara til utvalg for landbruk og vilt fra landbruksnæringen.

PS 24/8 Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning på Helgeland

PS 24/9 Vigsler - kommunedirektør Ben Andre Graven

PS 24/10 Vedtak om renovasjonsgebyrer for 2024

PS 24/11 Endring av selskapsavtale SHMIL

PS 24/12 Evaluering skolemat og videre drift

PS 24/13 Basseng - utvidet åpningstid for offentlig bad

PS 24/14 Justering av tomtepriser i "nye" Buskhammeren boligfelt.

PS 24/15 Revidering av Sømna kommunes reglement.

PS 24/16 KS Debatthefte 2024 Rom for gode tjenester

PS 24/17 Interpellasjon.