Brønnøypolitikerne hedret Steinar Bastesen under møtet