Helse Nord avviser klage fra reha­bili­teringen

foto