Arbeidsfartøy går for egen maskin fra Tjøtta

foto